light, warrior, magic, good, energy, power, man,.jpg

*******
Bir insan, yolculuğunun kaçınılmaz bir parçası olarak, empat hasletlerini geliştirirken bazı erdemlerle donanır.
Bu yolculuk, empatken de devam eder. Kuşkusuz her daim bu erdemleri donanmak için çeşitli eğitimlerden ve sınavlardan geçeriz. Bu erdemlerin sınırı yoktur ve her biri kendi basamaklarına sahiptir.

Örneğin, dürüstlük erdemini öğrenirken bir insan başlarda sadece zaman zaman dürüst olur. Yalan söylemeye devam ediyorsa bu da bir süre sonra sona erer, ardından dürüstlüğün bir sonraki basamağına, hakikatin sözcüsü olmaya  gelir sıra, böyle böyle dürüstlüğün basamakları kişiyi sınamaya devam eder. 

Bu yazıda, empatın erdemleri neler olabilir bunları inceleyeceğiz ve bu erdemlerin hayatına nasıl bir etkisi olduğuna bakacağız.

Bir Empatın Dört Erdemi

net, heart, energy, healing, light, sound, flame, music.jpg

Dürüstlük

Madem lafı dürüstlükle açtık, dürüstlükle devam edelim.

Öncelikle şunu söyleyeyim, tüm bu erdemlerin kökeni kalptir ve bunların yoksunluğu kalbinin gerçek doğasına yoksun kalman demektir. 

Dürüstlük, bu erdemlerin hepsinin başıdır. Çünkü hiçbir erdem, tüm dürüstlüğümüzle -yani açıklığımızla- ifade edilmedikçe yüzeye ulaşamaz. 

Bir empat, genellikle kendi sınırlarının ötesinde, dışarıdaki insanların “içinde” yaşadığından onlarla iletişime geçmek zorundadır ve her şeyi hisseden bir varlık için dürüst olmak o kadar da kolay değildir. 

Bu çocukluktan başlar, empat çocuk arkadaş edinebilmek için arkadaşlarının düşünce biçimini kopyalar ve kendi gerçekliğini yaşayamadan ilişkiyi sağlamlaştırma yoluna girer. Bunu yapmasının sebebi, kendi gerçekliğini dürüstçe açığa vurmanın arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma ihtimalidir. O, gerçekte arkadaşlarının kim -nasıl düşünür, nasıl hisseder, nasıl tepki verir- olduklarını çok iyi hissettiğinden bunu net bir şekilde bilir. O yüzden, sahte ilişkiler kurar, hatta dürüstlük erdemini dışa vuramadığı için, kendi gerçeğini yaşayamadığı için bu ilişkiler çok çabuk dağılır ve ilişki kurmaktan vazgeçer, ta ki onu gerçekten kabullenen birini bulduğunu hissedinceye kadar.

Bu durum bir çocuk için tam bir travmadır. Gel gelelim eğer hasletlerinin kontrolünü ele geçirmedilerse yetişkin empatlar için de böyle şeyler devam edebilmektedir. 

Empatın öğrenmesi gereken şey, karşısında kim ve ne olursa olsun hakikatini onurlandırmak, yaşamak, dile getirmektir. Çünkü o, dürüst olmadığı zaman acı çeker. İlişkilerin sürdürülememe ihtimalinden çok daha acı vericidir bu.

Empat yalan söyleyemez… Kendisine söylediği yalanlar hariç…

O, mutlaka özgüvenini kazanmalıdır. Kırılgan mevcudiyetinde açılmış yaralarını sarmalı ve bundaki güce uyanmalıdır. Kendini yetersiz, eksik olarak yargılamayı bırakmalıdır. İşte başkasına yalan söyleyemeyen bir empat, kendisine böyle yalanlar söyler. 

Empatı dürüstlük erdeminde bir üst basamağa çıkartacak olan şey kuşkusuz kendine dürüst olmasıdır.  

Kendine tam anlamıyla dürüst olduğunda, sezgisel gücünü onurlandırdığında, dışarıya da en hakiki versiyonunu yansıtabileceği o gün gelir…

recognition, compassion, animal, communication, divine, pray, energy, feeling, sacred.jpg

Şefkat

Empat, şefkat söz konusu olduğunda bir tür unicorn olur. Eşi benzeri yoktur. O saftır, şefkati de saftır. Birine şefkatle yaklaştığında, içindeki tüm diğer duygular ve düşünceler erir gider. Tamamen kişiyle bir olur. Ancak bu şefkatin çalışabilmesi için, dürüstlüğünü yaşaması şarttır. Yoksa, tüm o şefkat dolu duygularını kendi içinde yaşadığıyla kalır.

Bu kadar yumuşak ve saf gönüllü olmak toplum tarafından pek normal karşılanmaz, alaya alınır ve küçümsenir. Bu yaklaşım empatı yaraladığı için, hakiki şefkatini açığa vurmakta zorluk çekebilir.

Elbette bir seviyede bunu açığa vurur, bu kaçınılmazdır, istese de durduramaz kendini, ama tam olarak da bir türlü özgür olamaz.

Özgürce şefkat duyabilmek için, sevginin yüceliğini onurlandırmaya başlamalıdır. Sevginin utanılmayacak bir şey olduğunu kavramalıdır.

İçinde o coşku dolu sevgi ve şefkat kabardığında tüm sevinciyle bu ışığın parlamasına izin vermelidir. 

universe, gold, cosmic, energy, power, light, magic, star, god,.jpg

Adalet

Empat, yalana gelememesinin, dürüstlükle yoğurulmuş benliğinin bir sonucu olarak her şeyde adaleti gözetir. Bu, onun bir şeye karar vermesindeki ana prensibidir. Bir şeyde adalet yoksa, empat da o şeyde yoktur. Adaletsiz bir şeye bulaşmak, kalbini kırar ve onu güçsüz düşürür. 

Empat kendine karşı adil olmayı unutmamalıdır. Çünkü çoğu kez bu hataya düşecektir. Verici kalbi, kendini tüketene kadar adalet için savaşır, ama kendi varlığına, gücüne adil olmadığından güçsüzlükten yorgun düşüp hastalanabilir. 

Bu durum, şefkat erdemi ile doğrudan bağlantılıdır. Şefkatinin güçlü ifadesini dengelemesi adına adalet erdeminde ustalaşmalıdır. Çünkü o, dışarıya şefkatli olurken, kendine şefkatli davranmayı hatırlatacak kadar kendine adil olmalıdır. 

light, universe, path, way, stars, god, power, energy, hands, gold,.jpg

Tarafsızlık

Empat, orta-yol insanıdır.

Adalet ön koşuldur elbette, ancak her durum adaletle ölçülemez. Arkadaşlar arasında bir çekişme olduğunda, iki tarafı da onların bakış açılarına göre gözlemler, davranışlarının ardındaki temel sebeplere odaklanır. Böylece, neden öyle taraf tuttuklarını anlayarak arkadaşları arasında orta-yol olur, köprü kurar, çözüm getirir. 

Bu yüzden o, tarafsızlığı sayesinde çok iyi bir problem çözücüdür. Çünkü daima, denge ve barış tarafından komuta edilen bir kalbe sahiptir. Onun kalbinde çok az ön yargı mevcuttur, olanlar da çocukluğunda bilinçaltına kazınmıştır ama bunları bile hissederken acı duyar, anlamlandıramaz. O yüzden, iyi bir dinleyicidir. 

Empat bu erdemlerinin ne kadar çok farkına varır, onları özgürleştirir ve dengelerse, kendisi de bir o kadar dengelenir. 

Hayatını bu erdemler nasıl etkiliyor? 
Hangi durumlarda daha rahat ve hangi durumlarda daha zor dışa vuruyorsun? 
Kendine dürüst müsün?
Kendine adil misin?
Kendine şefkatli misin? 
Kendine tarafsız mısın? 

Eğer bu konuda paylaşmak istediğin cevapların, deneyimlerin varsa lütfen yorum bırak. 

Sevgiyle,
Empat dostun.

*******

Yazar: Empat Hayat

Telif Hakkı © 2016 Empat Hayat. Tüm Hakları Saklıdır. Bu materyalin tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://empathayat.wordpress.com) ile beraber kopyalanmasına ve dağıtılmasına izin verilmiştir.

Reklamlar